آخرین سانس های ویژه

شب های رمضان

جمعه 27 اردیبهشت ساعت 21:30

نازبالالار - نیمه سوم اردیبهشت

چهارشنبه 18 اردیبهشت ساعت 16:00

لاکچری - هفته اول اردیبهشت 98

پنجشنبه 05 اردیبهشت ساعت 21:00

ویژه کودک - نازبالالار

چهارشنبه 04 اردیبهشت ساعت 16:00

لاکچری - هفته چهارم فروردین 98

پنجشنبه 29 فروردین ساعت 21:00

پاتدا گولماخدان

دوشنبه 27 اسفند ساعت 20:30